Polityka jakości

Mając pełną świadomość, że sukces HYDRON hydraulika siłowa zależy głównie od stopnia spełnienia potrzeb i oczekiwań Klientów oraz ich zadowolenia, Właściciel oraz pracownicy przyjmują jako cel nadrzędny  produkcję  i  sprzedaż  wyrobów  spełniających  wymagania i oczekiwania naszych Klientów.  Produkujemy  przewody  przemysłowe oraz hydrauliczne do wszelkiego typu maszyn, a w obrocie handlowym oferujemy szeroki asortyment elementów hydrauliki siłowej i pneumatyki.

Naszym głównym celem jest zadowolenie naszych Klientów przez dostarczenie im wyrobów o relatywnie najlepszej jakości przy zachowaniu atrakcyjnej ceny oraz realnie krótkich czasów realizacji.

Aby osiągnąć powyższy cel Polityki Jakości przyjmujemy:

  • systematyczne rozszerzanie oferty handlowej oraz produkowanych wyrobów poprzez wnikliwy przegląd wymagań i oczekiwań klientów,
  • sprawdzony system oceny i doboru dostawców towarów handlowych oraz materiałów do produkcji,
  • nadzór nad realizacją procesu produkcji przy zastosowaniu systemów

Gwarancją realizacji tak sformułowanej Polityki Jakości, jest wdrożony, utrzymywany   i   ciągle   doskonalony   System   Zarządzania   zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

Niniejsza Polityka Jakości jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron. Zobowiązujemy wszystkich współpracowników i partnerów do znajomości i przestrzegania zasad niniejszej Polityki Jakości.