Tabela odporności węży

Tabela odporności chemicznej

Tabela odporności chemicznej służy do określenia materiału węża dla danego środowiska pracy.
W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

EPDM? guma etylenowo -propylenowa dienowa
EPM? guma etylenowo -propylenowa
NR? guma naturalna
NBR? guma butadienowo -nitrylowa (buna -n)
CR? guma chloroprenowa (neopren)
SBR? guma butadienowo -styrenowa
XLPE? polietylen usieciowany
PTFE? teflon
PVC? polichlorek winylu

A ? duża odporność, przystosowany do pracy ciągłej
B
? średnia odporność, ograniczony zakres pracy ciągłej
C ? mała odporność, ograniczony zakres użycia
X
? brak odporności
–  ? brak danych

Podane charakterystyki dotyczą odporności w temperaturze 20?C.

 

ŚRODOWISKOEPDMEPMNRNBRCRSBRXLPEPTFEPVC
acetonBACXCCABX
acetooctan etyluBACXCCAA
acetylenBABABBAC
aldehyd masłowyCBXXCXAA
aldehyd octowy 50%BABXCCABX
alkohol amylowyBABBBBAAC
alkohol benzylowyBAXXBXAAX
alkohol butylowyCBAAAAABB
alkohol butylowy III rz.CBBBBBAA
alkohol dwuacetonBAXXBXAA
alkohol etylowy (etanol)BAAAAAABB
alkohol izobutylowyBAABABAAB
alkohol izopropylowyBAABBBAAB
alkohol metylowy (metanol)BAAAAAAAB
alkohol oktylowyXCBBABAA
alkohol propylowyBAAAAAAAB
amoniak bezwodny                          kontakt z Działem Sprzedaży
amoniak gazowy (gorący)                          kontakt z Działem Sprzedaży
amoniak gazowy (zimny)                          kontakt z Działem Sprzedaży
anilinaBAXXXXAA
anilinowe barwnikiBABXBBAC
asfalt                          kontakt z Działem Sprzedaży
azotBAAAAAAA
azotan amonowyBACAABAA
azotan glinuBAAAAAAAB
azotan ołowiawyBAAAAAA
azotan potasuBAAAAAAAB
azotan propyluBAXXXXA
azotan soduBABBBAAAB
azotan srebraBAABAAAAB
azotan wapniowyBAAAAAAA
azotan żelazowyBAAAAAAAB
azotan amonowyBAAAAAAA
benzenXXXXXXABX
benzoesan benzyluCBXXXXAA
benzoesan butyluCBCXXBA
benzoesan etyluBAAXXABA
benzynaXXXACXAAB
bezwodnik maleinowyCBCXCC
bezwodnik octowyCBBCBBAB
boran soduBAAAAAAAB
bordoska cieczBABBBBAB
brom bezwodnyXXXXXXXA
bromotoluenXXXXXXC
butadienXCXXXXAA
butanXXXAAXAA
butyloaminaBAXCXX
carbitolCBBBBBAA
celosolw butylowyBAXCCXAA
celosolw metylowyCBXBBXAA
celosolwCBXXXXAA
chlor (suchy)                          kontakt z Działem Sprzedaży
chlor (wilgotny)                          kontakt z Działem Sprzedaży
chlorek acetyluXXXXXXBB
chlorek amonowyBAAAAAABB
chlorek baruBAAAAAAAB
chlorek benzyluXXXXXXAA
chlorek cynkuBAAAAAAAB
chlorek cynowyBAAABAAA
chlorek etylenuXCXXXXAA
chlorek etyluXCXCXXAA
chlorek glinuBAAAAAAAB
chlorek izopropyluXXXXXXA
chlorek magnezuBAAAAAABB
chlorek metyluXCXXXXAA
chlorek miedziBABABAAXB
chlorek nikluBAAAAAAC
chlorek potasowyBAAAAAAAA
chlorek siarkiXXXCCXAA
chlorek sodu (solanka)BAAAAAAAB
chlorek wapniowyBAAAAAABC
chlorek winyluXXXXXXAAX
chlorek żelazowyBAAAAAAAB
chloroacetonBABXCXAA
chlorobenzenXXXXXXBAX
chlorobutadienXXXXXXA
chloroformXXXXXXBAX
chlorohydryna etylenowaCBBXBBAA
chlorotoluenXXXXXXBA
chlorowodorek anilinyCBBBXXA
cyjanek miedziBAAAAAAA
cyjanek potasowyBAAAAAAAB
cyjanek soduBAAAAAAAB
cyjanomiedzian potasowyAAAAAAA
cykloheksanXXXACXAAC
cykloheksanolXCXCAXAAC
cykloheksanonBBXXXXAAX
czterochlorek węglaXXXCXXAAX
czterochloroetylenXXXXXXAA
czteroetylek ołowiuXXXBBXB
dekalinaXXXXXXAA
denaturatBAAAAAA
dowterm, dautermXXXXXXAA
dwuacetonBAXXXXA
dwubutyloaminaBAXXXXAA
dwuchlorobenzenXXXXXXABX
dwuchloroetylenXCXXXXAAX
dwuchromian potasuBACBBBBA
dwuetyloaminaBABBBBAAC
dwuetyloaminobenzenXXXXXXA
dwufenylXXXXXXAA
dwuisopropylobenzenXXXXXXA
dwuisopropyloketonBAXXXXAA
dwuizobutylenBAXBXXAA
dwumetyloformamidBAXBCXAAX
dwunitrotoluenXXXXXXA
dwupentenXXXBXXAA
dwusiarczek węglaXXXCXXAX
dwutlenek chloruXCXXXXA
dwutlenek siarkiBABXXBAAC
dwutlenek węglaCBBABBAAB
etanXXXABXA
etanoloaminaBABBBBAA
eter metylowo-etylowyXXXACX
eter dwubenzylowyCBXXCXAA
eter dwubutylowyXCXXCXAA
eter etylowy (eter)XXXXCXABX
eter izopropylowyXXXBCXAA
etylenCBCACC
etylenodiaminaBAAAABAA
etylobenzenXXXXXXAA
etylocelulozaCBBBBBAA
fenol (kwas karbolowy)CBXXCAAC
fenylobenzenXXXXXX
fenylohydrazynaCBAXXBAB
fluorek glinuBABAAAAA
fluorobenzenXXXXXXA
fosforan amonowyBAAAAAAAC
fosforan soduBAAABAABB
fosforan trójkrezyluXXXXXCAA
freon 114BAAAAAA
freon 12CBBAAAAX
ftalan dwubutyluCBXXXXAA
ftalan dwumetyluBAXXXXAA
ftalan dwuoktyluCBXCXXAB
furfuralBAXXCXAA
gaz koksowniczyXXXXXXAC
gaz ziemnyXXBAABAA
gaz ziemny skroplony (LPG)                          kontakt z Działem Sprzedaży
glicerynaBAAAAAAAB
glikol dwuetylenowyBAAAAAAAB
glikol etylenowyBAAAAAAAB
glikoleBAAAAAAAB
glukozaBAAAAAABB
heksanXXXABXBAC
izooktanXXXABXAAB
jodXXXXXXXAX
keton metylowobutylowyBAXXXXAA
keton metylowo-etylowy (MEK)BAXXCXAAX
keton metylowoizobutylowyBBXXXXAA
kobaltBAAAAAA
kreozot (smoła węglowa)XXXABXAAX
krezolXXXXCXAAC
krzemian etyluBABAABAA
krzemian soduBAAAAAAAB
ksylenXXXXXXBAX
kumen (izopropylobenzen)XXXXXXAA
kwas adypinowyBACBCBAB
kwas arsenowyBABAAAAA
kwas azotowy ? stężonyBAXXXXB
kwas benzoesowyXCXCXXAA
kwas borowyBAAAAAAAB
kwas bromowodorowyBAAXXXAAB
kwas chlorooctowyBAXXXXAC
kwas chromowyBAXXCXAAB
kwas cyjanowodorowyBABBBBCA
kwas cytrynowyBAAAAAAAC
kwas fluoroborowyBAABAAAB
kwas fluorowodor. (stężony) gorącyBAXXXXAX
kwas fluorowodor. (stężony) zimnyBAXXXXABC
kwas fosforowy 20%BABBBBAAB
kwas fosforowy 80%BACXBCAA
kwas galusowyBABBBBAAB
kwas garbnikowy (tanina)BAAAABAAC
kwas jabłkowyBABBBCAB
kwas krezolowyXXXXCXAAX
kwas maleinowyBACXCCBB
kwas mlekowy (gorący)BAXXXXAA
kwas mlekowy (zimny)BABBBBAAC
kwas mrówkowyBABBAABAC
kwas nadchlorowyCBXXBXAA
kwas naftenowyXXXBXXAA
kwas octowy 30%BABXBCBBC
kwas octowy lodowatyBABCXBACB
kwas olejowyXXXCCXAAB
kwas palmitynowyCBCABBBAB
kwas pikrynowyBABBBCAA
kwas salicylowyBAABABA
kwas siarkawyBABBBBAAB
kwas siarkowy 10%BACCBCAAC
kwas siarkowy 10-75%BAXXXXAAX
kwas siarkowy dymiący (oleum)CAXCCXAAX
kwas solny (gorący) 37%XCXXXXAX
kwas solny (zimny) 37%BABCBBABC
kwas stearynowyCBCBBBAAB
kwas szczawiowyBABBBBAA
kwas sześciofluorokrzemowyCBBABCBCB
kwas trójchlorooctowyCBCBXBAA
kwas węglowyBAABABAAC
kwas winowyCBCABXAAB
kwasy tłuszczoweXCXBBXAAB
ług (sodowy)BABBBB
ług zielonyBABBBBAA
masłoBAXABXA
metafosforan soduBAAABAAA
metanXXXABXAA
mlekoBABAABA
monoetanoloaminaBABXXBAA
mrówczan etyluCBXXBXAA
nadboran soduBABBBBAAB
nadtlenek soduBABBBBAAB
naftaXXXBCXAAC
nafta (oczyszczona)XXXABXAAC
naftalenXXXXXXAAC
nitrobenzenCBXXXXAAX
nitroetanCBBXCBAA
nitrometanCBBXBBAA
ocetBABBBBAAB
octan amyluXCXXXXACX
octan butyluXCXXXXACX
octan celosolwu etylowegoCBXXXXAA
octan etyluBAXXCXAAX
octan glinuBAABBBAAB
octan izopropyluCBXXXXAAX
octan metyluBACXBCAAX
octan miedziBABBBXAA
octan nikluBAABBXAA
octan ołowiawyBAABAXAAB
octan potasowyBAABBXAA
octan propylowyCBXXXXA
octan soduBAABBXAA
octan wapniowyBAABBXAA
oktachlorotoluenXXXXXX
oleinian metyluCBXXXXA
olej arachidowyXCXACXA
olej bawełnianyBBXABXAA
olej białyXXXABXAA
olej bunkrowyXXXAXXAA
olej drzewnyXXXABXAA
olej hydrauliczny (naftowy)XXXABXAA
olej kokosowyXCXABXAA
olej kukurydzianyXCXACXAB
olej lnianyXCXABXAA
olej mineralnyXCXABXAAB
olej napędowyXXXACXAAB
olej rycynowyCBCAACAA
olej sojowyXCXABXAAB
olej sosnowyXXXAXXAAB
olej transformatorowy                          kontakt z Działem Sprzedaży
olej turbinowy (smarowy)                          kontakt z Działem Sprzedaży
oleje roślinneXCXACXAA
oleje silikonoweBACAACAAB
oleje smarne (naftowe)XXXABXAA
olejek lawendowyXXXBXXBAX
oliwaCBXABXAA
orto-dichlorobenzenXXXXXXAB
ozonBAXXCXAAB
para wodnaBAXXCXXA
para-izopropylotoluenXXXXXXAA
pentachloroetylobenzenXXXXXXX
perchloroetylen (tetrachloroetylen)XXXBXXAAX
pirydynaBAXXXXAAX
piwoBAAAAAA
płyn transmisyjny ?A?XXXABXAA
podchloryn sodowyCBXBAXBA
podchloryn wapniaBACBCCCBB
polioctan winylu emulsyjnyBABBXA
propanXXXABXAAB
propylenXXXXXXA
ropa naftowaXXXABXAAB
roztw. chromowe do galwanizowaniaCBXXXX
roztwory mydłaBABABAAAB
roztwór cukruBAAABAAA
roztwór detergentu nie węglowodorowyBABABBAA
rtęćBAAAAAAA
salmiak (chlorek amonowy)BAAAAAAA
sebacynian dwubutyluCBXXXXAA
sebacynian dwuetyluCBXBXXAA
sebacynian dwuoktyluCBXXXXA
siarczan amonowyBAAAAAAAB
siarczan baruBAAAAAAA
siarczan cynkuBABAABAAB
siarczan glinuBAAAAAAAA
siarczan magnezuBABAABAAB
siarczan miedziBABAABAAB
siarczan nikluBABAABAA
siarczan potasuBABAAAAAB
siarczan soduBABAABAAB
siarczan żelazowyBAAAAAAAB
siarczek baruBAAAABAAB
siarczek wapniowyBABAABAA
siarkaBAXXAXAA
skydrol 500BAXXXXAA
skydrol 7000BAXXXXAA
smalecCBXABXAA
smar fluorowyBABABC
smary silikonoweBACAACAA
smoła bitumicznaXCXBCXA
soda, surowy węglan sodowyBAAAAAAA
solankaBAAAAAAAB
stearynian butyluXCXBXXAA
styrenXXXXXXBAX
suche płyny czyszcząceXXXCXX
sulfaminian ołowiuBABBABA
ściekiBBBABBAA
terpentynaXXXBXXBAC
terpineolXCXBXXBAB
tiosiarczan soduBABBABAAB
tlen (zimny)                          kontakt z Działem Sprzedaży
tlenek mezytyluCBXXXXAA
tlenek węglaBABBBBAAB
tłuszcze zwierzęceCBXABXA
toluenXXXXXXAAX
tran lekarskiBAXABXA
tran rybiXXXAXXA
trójchlorek arsenuXCXAAX
trójchlorek fosforuBAXXXXX
trójchloroetanXXXXXXAA
trójchloroetylenXXXXXXAXX
trójetanoloaminaBABBABAAC
trójfluorek bromuXXXXXXX
trójnitrotoluenXXXXBXAA
trójtlenek siarkiCBBXXBBA
węglan amonowyBAAXAAAB
whisky, winaBAAAAAAA
winyloacetylenBBBABB
wodaBAAAAAAAA
woda bromowaBBXXXXAX
woda królewskaXCXXXXXAX
woda słonaBAAAAAAAB
wodorosiarczyn soduBAAAABAAB
wodorotlenek amonowy
(woda amoniakalna)
CAXXAXAAB
wodorotlenek magnezowyBABBABAAB
wodorotlenek potasuBABBBBAAB
wodorotlenek sodowyBAABBAAAB
wodorotlenek wapniowyBAAAAAAAB
wodorowęglan soduBAAAAAAAB
wodór gazowy                                             kontakt z Działem Sprzedaży
żelatynaBAAAAAAAB