Normy DIN-ISO

WYKAZ NORM STOSOWANYCH W ELEMENTACH ZŁĄCZNYCH HYDRAULIKI SIŁOWEJ.

Wykaz norm według których wykonane są oferowane zakucia hydrauliczne oraz elementy złączne

PN-EN ISO 8434-4:2003

Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego — Część 4: Łączniki rurowe gwintowe 24 stopniowe z końcówką stożkową do przyspawania uszczelnianą pierścieniem o przekroju kołowym.  Zakres : Określono wymagania ogólne i wymiarowe dotyczące konstrukcji i wykonania łączników rurowych gwintowych 24 stopniowych z końcówką stożkową do przyspawania uszczelnianą pierścieniem o przekroju kołowym, które są stosowane do łączenia lub przyłączania rur stalowych i ze stali nierdzewnej o średnicach zewnętrznych od 6 mm do 42 mm włącznie.  Norma PN-ISO 8434 ustaliła wymiary przyłączy zgodne z normami międzynarodowymi opartymi na obowiązującej niemieckiej normie DIN 2353. Wcześniej   obowiązująca norma PN-65/M-73140 ustalała bardzo podobny szereg wymiarów przyłączy dla serii lekkiej i ciężkiej, różniący się jednak w kilku rozmiarach (np. występowanie gwintu M27x2). Oprócz tego spotkać można na rynku wiele typów końcówek z gwintem metrycznym o rozmiarach i typie uszczelnienia wg. obowiązujących dawniej norm branżowych i zakładowych.

DIN ISO 12151-2:2004

Połączenia Hydrauliki Siłowej powszechnego użytku. Końcówki przewodów hydraulicznych  – Część 2: Końcówki do węży z zgodne z normą  ISO 8434-1 i ISO 8434-4 końcówki ze stożkiem 24stopni z O-ringiem (ISO 12151-2: 2003) W niniejszej części ISO 12151 określa ogólne wymagania dotyczące wymiarów, konstrukcji,  wykonania montażu armatury do węży z ze stożkiem 24 stopni zgodnie z normą ISO 8434-1 i 24 złącza z ze stożkiem z O-ringiem, zgodnie z normą ISO 8434-4, które są wykonane ze stali węglowej i są przeznaczone do stosowania z wężami o nominalnej średnicy wewnętrznej od 5 mm do 38 mm (włącznie). Te łączniki węży są do stosowania w technice przepływu z wężami, które spełniają wymagania odpowiednich ogólnych norm węży.

Końcówki metryczne wg. norm niemieckich DIN:

Najpopularniejszymi stosowanymi końcówki są końcówki wg. normy DIN 2353. Rozmiar końcówki jest określony nie tylko przez rozmiar gwintu, ale również związany z zewnętrzną średnicą rury (lub końcówki rurkowej) odpowiednią dla danego połączenia. Końcówki te występują w dwóch standardowych wersjach (seriach): L – lekkiej i S – ciężkiej.

DIN 3853

Końcówki  z gwintem zewnętrznymi gniazdem 24? wg. DIN 3853 serii lekkiej (CEL) i ciężkiej (CES). Zidentyfikować je można mierząc rozmiar gwintu i średnicę rurki.

DIN 3863

Innym, rzadziej spotykanym rodzajem końcówek metrycznych są końcówki wg. normy DIN 3863 (DKM) posiadające dla końcówek z gwintem zewnętrznym stożek 60° a dla końcówek z gwintem wewnętrznym, końcówkę kulistą lub stożkową, ukształtowaną do uszczelnienia na tym stożku. Występujący dla tych końcówek szereg rozmiarów gwintów częściowo pokrywa się z serią lekką wg. DIN 2353.

DIN 3868

Końcówki tzw. uniwersalne bez o-ringu, pasujące do stożka 24° i 60°(DKL) – seria lekka i (DKS) – seria ciężka, wg. DIN 3868. Uszczelnienie  typu metal – metal.

DIN 3865

Łączniki rurowe i złączki zaciskowe dla kompatybilne z elementami z normy EN ISO 8434-1 ( standard zagraniczny ) Norma określa te elementy ( stożki 24stopnie ) , które nie są przedstawione w normie DIN EN ISO 8434-4

DIN 3901:2001

Złączki gwintowane z typu A  jak w DIN 3852 ( standard zagraniczny ) Norma dotyczy złączek dwustronnie zakończonych równoległym gwintem typu A. Złączki przeznaczone do pracy z nie-lutowanymi  złączami zaciskowymi z pierścieniem zacinającym wg DIN EN ISO 8434-1. Norma określa wymiary, materiały, wzory i warunki techniczne dostaw.