Tabela odporności węży

Tabela odporności chemicznej

Tabela odporności chemicznej służy do określenia materiału węża dla danego środowiska pracy.
W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

EPDM ? guma etylenowo -propylenowa dienowa
EPM ? guma etylenowo -propylenowa
NR ? guma naturalna
NBR ? guma butadienowo -nitrylowa (buna -n)
CR ? guma chloroprenowa (neopren)
SBR ? guma butadienowo -styrenowa
XLPE ? polietylen usieciowany
PTFE ? teflon
PVC ? polichlorek winylu

A ? duża odporność, przystosowany do pracy ciągłej
B
? średnia odporność, ograniczony zakres pracy ciągłej
C ? mała odporność, ograniczony zakres użycia
X
? brak odporności
–  ? brak danych

Podane charakterystyki dotyczą odporności w temperaturze 20?C.

 

ŚRODOWISKO EPDM EPM NR NBR CR SBR XLPE PTFE PVC
aceton B A C X C C A B X
acetooctan etylu B A C X C C A A
acetylen B A B A B B A C
aldehyd masłowy C B X X C X A A
aldehyd octowy 50% B A B X C C A B X
alkohol amylowy B A B B B B A A C
alkohol benzylowy B A X X B X A A X
alkohol butylowy C B A A A A A B B
alkohol butylowy III rz. C B B B B B A A
alkohol dwuaceton B A X X B X A A
alkohol etylowy (etanol) B A A A A A A B B
alkohol izobutylowy B A A B A B A A B
alkohol izopropylowy B A A B B B A A B
alkohol metylowy (metanol) B A A A A A A A B
alkohol oktylowy X C B B A B A A
alkohol propylowy B A A A A A A A B
amoniak bezwodny                           kontakt z Działem Sprzedaży
amoniak gazowy (gorący)                           kontakt z Działem Sprzedaży
amoniak gazowy (zimny)                           kontakt z Działem Sprzedaży
anilina B A X X X X A A
anilinowe barwniki B A B X B B A C
asfalt                           kontakt z Działem Sprzedaży
azot B A A A A A A A
azotan amonowy B A C A A B A A
azotan glinu B A A A A A A A B
azotan ołowiawy B A A A A A A
azotan potasu B A A A A A A A B
azotan propylu B A X X X X A
azotan sodu B A B B B A A A B
azotan srebra B A A B A A A A B
azotan wapniowy B A A A A A A A
azotan żelazowy B A A A A A A A B
azotan amonowy B A A A A A A A
benzen X X X X X X A B X
benzoesan benzylu C B X X X X A A
benzoesan butylu C B C X X B A
benzoesan etylu B A A X X A B A
benzyna X X X A C X A A B
bezwodnik maleinowy C B C X C C
bezwodnik octowy C B B C B B A B
boran sodu B A A A A A A A B
bordoska ciecz B A B B B B A B
brom bezwodny X X X X X X X A
bromotoluen X X X X X X C
butadien X C X X X X A A
butan X X X A A X A A
butyloamina B A X C X X
carbitol C B B B B B A A
celosolw butylowy B A X C C X A A
celosolw metylowy C B X B B X A A
celosolw C B X X X X A A
chlor (suchy)                           kontakt z Działem Sprzedaży
chlor (wilgotny)                           kontakt z Działem Sprzedaży
chlorek acetylu X X X X X X B B
chlorek amonowy B A A A A A A B B
chlorek baru B A A A A A A A B
chlorek benzylu X X X X X X A A
chlorek cynku B A A A A A A A B
chlorek cynowy B A A A B A A A
chlorek etylenu X C X X X X A A
chlorek etylu X C X C X X A A
chlorek glinu B A A A A A A A B
chlorek izopropylu X X X X X X A
chlorek magnezu B A A A A A A B B
chlorek metylu X C X X X X A A
chlorek miedzi B A B A B A A X B
chlorek niklu B A A A A A A C
chlorek potasowy B A A A A A A A A
chlorek siarki X X X C C X A A
chlorek sodu (solanka) B A A A A A A A B
chlorek wapniowy B A A A A A A B C
chlorek winylu X X X X X X A A X
chlorek żelazowy B A A A A A A A B
chloroaceton B A B X C X A A
chlorobenzen X X X X X X B A X
chlorobutadien X X X X X X A
chloroform X X X X X X B A X
chlorohydryna etylenowa C B B X B B A A
chlorotoluen X X X X X X B A
chlorowodorek aniliny C B B B X X A
cyjanek miedzi B A A A A A A A
cyjanek potasowy B A A A A A A A B
cyjanek sodu B A A A A A A A B
cyjanomiedzian potasowy A A A A A A A
cykloheksan X X X A C X A A C
cykloheksanol X C X C A X A A C
cykloheksanon B B X X X X A A X
czterochlorek węgla X X X C X X A A X
czterochloroetylen X X X X X X A A
czteroetylek ołowiu X X X B B X B
dekalina X X X X X X A A
denaturat B A A A A A A
dowterm, dauterm X X X X X X A A
dwuaceton B A X X X X A
dwubutyloamina B A X X X X A A
dwuchlorobenzen X X X X X X A B X
dwuchloroetylen X C X X X X A A X
dwuchromian potasu B A C B B B B A
dwuetyloamina B A B B B B A A C
dwuetyloaminobenzen X X X X X X A
dwufenyl X X X X X X A A
dwuisopropylobenzen X X X X X X A
dwuisopropyloketon B A X X X X A A
dwuizobutylen B A X B X X A A
dwumetyloformamid B A X B C X A A X
dwunitrotoluen X X X X X X A
dwupenten X X X B X X A A
dwusiarczek węgla X X X C X X A X
dwutlenek chloru X C X X X X A
dwutlenek siarki B A B X X B A A C
dwutlenek węgla C B B A B B A A B
etan X X X A B X A
etanoloamina B A B B B B A A
eter metylowo-etylowy X X X A C X
eter dwubenzylowy C B X X C X A A
eter dwubutylowy X C X X C X A A
eter etylowy (eter) X X X X C X A B X
eter izopropylowy X X X B C X A A
etylen C B C A C C
etylenodiamina B A A A A B A A
etylobenzen X X X X X X A A
etyloceluloza C B B B B B A A
fenol (kwas karbolowy) C B X X C A A C
fenylobenzen X X X X X X
fenylohydrazyna C B A X X B A B
fluorek glinu B A B A A A A A
fluorobenzen X X X X X X A
fosforan amonowy B A A A A A A A C
fosforan sodu B A A A B A A B B
fosforan trójkrezylu X X X X X C A A
freon 114 B A A A A A A
freon 12 C B B A A A A X
ftalan dwubutylu C B X X X X A A
ftalan dwumetylu B A X X X X A A
ftalan dwuoktylu C B X C X X A B
furfural B A X X C X A A
gaz koksowniczy X X X X X X A C
gaz ziemny X X B A A B A A
gaz ziemny skroplony (LPG)                           kontakt z Działem Sprzedaży
gliceryna B A A A A A A A B
glikol dwuetylenowy B A A A A A A A B
glikol etylenowy B A A A A A A A B
glikole B A A A A A A A B
glukoza B A A A A A A B B
heksan X X X A B X B A C
izooktan X X X A B X A A B
jod X X X X X X X A X
keton metylowobutylowy B A X X X X A A
keton metylowo-etylowy (MEK) B A X X C X A A X
keton metylowoizobutylowy B B X X X X A A
kobalt B A A A A A A
kreozot (smoła węglowa) X X X A B X A A X
krezol X X X X C X A A C
krzemian etylu B A B A A B A A
krzemian sodu B A A A A A A A B
ksylen X X X X X X B A X
kumen (izopropylobenzen) X X X X X X A A
kwas adypinowy B A C B C B A B
kwas arsenowy B A B A A A A A
kwas azotowy ? stężony B A X X X X B
kwas benzoesowy X C X C X X A A
kwas borowy B A A A A A A A B
kwas bromowodorowy B A A X X X A A B
kwas chlorooctowy B A X X X X A C
kwas chromowy B A X X C X A A B
kwas cyjanowodorowy B A B B B B C A
kwas cytrynowy B A A A A A A A C
kwas fluoroborowy B A A B A A A B
kwas fluorowodor. (stężony) gorący B A X X X X A X
kwas fluorowodor. (stężony) zimny B A X X X X A B C
kwas fosforowy 20% B A B B B B A A B
kwas fosforowy 80% B A C X B C A A
kwas galusowy B A B B B B A A B
kwas garbnikowy (tanina) B A A A A B A A C
kwas jabłkowy B A B B B C A B
kwas krezolowy X X X X C X A A X
kwas maleinowy B A C X C C B B
kwas mlekowy (gorący) B A X X X X A A
kwas mlekowy (zimny) B A B B B B A A C
kwas mrówkowy B A B B A A B A C
kwas nadchlorowy C B X X B X A A
kwas naftenowy X X X B X X A A
kwas octowy 30% B A B X B C B B C
kwas octowy lodowaty B A B C X B A C B
kwas olejowy X X X C C X A A B
kwas palmitynowy C B C A B B B A B
kwas pikrynowy B A B B B C A A
kwas salicylowy B A A B A B A
kwas siarkawy B A B B B B A A B
kwas siarkowy 10% B A C C B C A A C
kwas siarkowy 10-75% B A X X X X A A X
kwas siarkowy dymiący (oleum) C A X C C X A A X
kwas solny (gorący) 37% X C X X X X A X
kwas solny (zimny) 37% B A B C B B A B C
kwas stearynowy C B C B B B A A B
kwas szczawiowy B A B B B B A A
kwas sześciofluorokrzemowy C B B A B C B C B
kwas trójchlorooctowy C B C B X B A A
kwas węglowy B A A B A B A A C
kwas winowy C B C A B X A A B
kwasy tłuszczowe X C X B B X A A B
ług (sodowy) B A B B B B
ług zielony B A B B B B A A
masło B A X A B X A
metafosforan sodu B A A A B A A A
metan X X X A B X A A
mleko B A B A A B A
monoetanoloamina B A B X X B A A
mrówczan etylu C B X X B X A A
nadboran sodu B A B B B B A A B
nadtlenek sodu B A B B B B A A B
nafta X X X B C X A A C
nafta (oczyszczona) X X X A B X A A C
naftalen X X X X X X A A C
nitrobenzen C B X X X X A A X
nitroetan C B B X C B A A
nitrometan C B B X B B A A
ocet B A B B B B A A B
octan amylu X C X X X X A C X
octan butylu X C X X X X A C X
octan celosolwu etylowego C B X X X X A A
octan etylu B A X X C X A A X
octan glinu B A A B B B A A B
octan izopropylu C B X X X X A A X
octan metylu B A C X B C A A X
octan miedzi B A B B B X A A
octan niklu B A A B B X A A
octan ołowiawy B A A B A X A A B
octan potasowy B A A B B X A A
octan propylowy C B X X X X A
octan sodu B A A B B X A A
octan wapniowy B A A B B X A A
oktachlorotoluen X X X X X X
oleinian metylu C B X X X X A
olej arachidowy X C X A C X A
olej bawełniany B B X A B X A A
olej biały X X X A B X A A
olej bunkrowy X X X A X X A A
olej drzewny X X X A B X A A
olej hydrauliczny (naftowy) X X X A B X A A
olej kokosowy X C X A B X A A
olej kukurydziany X C X A C X A B
olej lniany X C X A B X A A
olej mineralny X C X A B X A A B
olej napędowy X X X A C X A A B
olej rycynowy C B C A A C A A
olej sojowy X C X A B X A A B
olej sosnowy X X X A X X A A B
olej transformatorowy                           kontakt z Działem Sprzedaży
olej turbinowy (smarowy)                           kontakt z Działem Sprzedaży
oleje roślinne X C X A C X A A
oleje silikonowe B A C A A C A A B
oleje smarne (naftowe) X X X A B X A A
olejek lawendowy X X X B X X B A X
oliwa C B X A B X A A
orto-dichlorobenzen X X X X X X A B
ozon B A X X C X A A B
para wodna B A X X C X X A
para-izopropylotoluen X X X X X X A A
pentachloroetylobenzen X X X X X X X
perchloroetylen (tetrachloroetylen) X X X B X X A A X
pirydyna B A X X X X A A X
piwo B A A A A A A
płyn transmisyjny ?A? X X X A B X A A
podchloryn sodowy C B X B A X B A
podchloryn wapnia B A C B C C C B B
polioctan winylu emulsyjny B A B B X A
propan X X X A B X A A B
propylen X X X X X X A
ropa naftowa X X X A B X A A B
roztw. chromowe do galwanizowania C B X X X X
roztwory mydła B A B A B A A A B
roztwór cukru B A A A B A A A
roztwór detergentu nie węglowodorowy B A B A B B A A
rtęć B A A A A A A A
salmiak (chlorek amonowy) B A A A A A A A
sebacynian dwubutylu C B X X X X A A
sebacynian dwuetylu C B X B X X A A
sebacynian dwuoktylu C B X X X X A
siarczan amonowy B A A A A A A A B
siarczan baru B A A A A A A A
siarczan cynku B A B A A B A A B
siarczan glinu B A A A A A A A A
siarczan magnezu B A B A A B A A B
siarczan miedzi B A B A A B A A B
siarczan niklu B A B A A B A A
siarczan potasu B A B A A A A A B
siarczan sodu B A B A A B A A B
siarczan żelazowy B A A A A A A A B
siarczek baru B A A A A B A A B
siarczek wapniowy B A B A A B A A
siarka B A X X A X A A
skydrol 500 B A X X X X A A
skydrol 7000 B A X X X X A A
smalec C B X A B X A A
smar fluorowy B A B A B C
smary silikonowe B A C A A C A A
smoła bitumiczna X C X B C X A
soda, surowy węglan sodowy B A A A A A A A
solanka B A A A A A A A B
stearynian butylu X C X B X X A A
styren X X X X X X B A X
suche płyny czyszczące X X X C X X
sulfaminian ołowiu B A B B A B A
ścieki B B B A B B A A
terpentyna X X X B X X B A C
terpineol X C X B X X B A B
tiosiarczan sodu B A B B A B A A B
tlen (zimny)                           kontakt z Działem Sprzedaży
tlenek mezytylu C B X X X X A A
tlenek węgla B A B B B B A A B
tłuszcze zwierzęce C B X A B X A
toluen X X X X X X A A X
tran lekarski B A X A B X A
tran rybi X X X A X X A
trójchlorek arsenu X C X A A X
trójchlorek fosforu B A X X X X X
trójchloroetan X X X X X X A A
trójchloroetylen X X X X X X A X X
trójetanoloamina B A B B A B A A C
trójfluorek bromu X X X X X X X
trójnitrotoluen X X X X B X A A
trójtlenek siarki C B B X X B B A
węglan amonowy B A A X A A A B
whisky, wina B A A A A A A A
winyloacetylen B B B A B B
woda B A A A A A A A A
woda bromowa B B X X X X A X
woda królewska X C X X X X X A X
woda słona B A A A A A A A B
wodorosiarczyn sodu B A A A A B A A B
wodorotlenek amonowy
(woda amoniakalna)
C A X X A X A A B
wodorotlenek magnezowy B A B B A B A A B
wodorotlenek potasu B A B B B B A A B
wodorotlenek sodowy B A A B B A A A B
wodorotlenek wapniowy B A A A A A A A B
wodorowęglan sodu B A A A A A A A B
wodór gazowy                                              kontakt z Działem Sprzedaży
żelatyna B A A A A A A A B